Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

komediodramat
0539 208d 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
komediodramat
0839 f828 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir
komediodramat
2906 b73a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
4131 aa79 420
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
komediodramat
2962 ba9c 420
Reposted fromechium echium viamefir mefir
8411 8922 420
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viastylte stylte

April 20 2015

komediodramat
3967 3cc7 420
Reposted frommyashes myashes
komediodramat
5041 73a8 420
Reposted fromkjuik kjuik
komediodramat
5071 9cb0 420
Reposted fromolbaria olbaria
komediodramat
komediodramat
5150 6955 420
Reposted frombukazla bukazla
komediodramat
5553 3cbc
Reposted fromthinredline thinredline
komediodramat
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood vianivea nivea
komediodramat
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
komediodramat
komediodramat
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny

March 10 2015

komediodramat
Reposted fromweightless weightless viaaisajo aisajo
komediodramat
Tylko kobieta potrafi ujrzeć w największym skurwielu mężczyznę swojego życia.
— Pokolenie Ikea
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianoresistance noresistance
komediodramat
9319 5d9d 420
Reposted fromlluca lluca viaoutofmyhead outofmyhead
komediodramat
7168 1409 420
Reposted frominanutshell inanutshell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl